גאמידור דיאגנוסטיקה בע"מ מאמצת בזאת את התקנים לניהול אבטחת מידע 27001 ISO במטרה להוביל ולשרת את לקוחותיה בתחומי:  

יבוא, שיווק ותמיכה במכשור רפואי ומוצרי אבחון דיאגנוסטי

בהתאם לכך, מתחייבת הנהלת החברה:

  • להגן על מאגרי המידע ועל נכסי החברה ולהבטיח זמינות, שלמות, ואמינות המידע שבאחריותה.
  • להקצות את המשאבים הנדרשים לתפקוד מערכת אבטחת המידע של החברה.
  • לקבוע מטרות ויעדים במסגרת מערכת אבטחת המידע של החברה.
  • לקיים הליך של שיפור מתמיד ובחינת אפקטיביות של מערכת אבטחת המידע בחברה.
  • להעלות את מודעות עובדי החברה לנושא אבטחת המידע.
  • לקיים את הפעילות בהתאם לדרישות החוק, ודרישות רגולציה נוספות בתחומי אבטחת המידע.
  • מערכת אבטחת המידע של החברה תתבסס על שיטה לאיתור וניהול סיכונים, תוך מזעור ומניעת סיכונים שמשפיעים על אבטחת מאגרי מידע ונכסי החברה.
  • החברה תיישם מנגנוני אבטחה לוגיים ופיזיים, לצורך מניעת חשיפת המידע לגורמים לא מורשים.
  • הנהלת החברה רואה במשאב האנושי מרכיב חשוב בהעלאת רמת אבטחת המידע בחברה, ולכן תפעל ההנהלה בקביעת מנגנונים לבדיקת מהימנות העובדים, והגברת מודעותם לנושאי אבטחת המידע.

 

הנהלת החברה