הצהרה משפטית

העדר אחריות והעדר חבות
בעוד שחברת גאמידור עושה מאמצים רבים לכלול באתר הרשת מידע מדויק ועדכני, אין החברה עושה ייצוג או מתחייבת, במישרין או במרומז, למידת נכונותו או שלמותו של המידע הניתן באתר הרשת ואינה נוטלת חבות (מיאון תביעה) בגין שימוש באתר הרשת או כל אתר רשת אחר המקושר לו.

חברת גאמידור עשויה לשנות את אתר הרשת בכל עת אולם אינה נוטלת אחריות לעדכונו. המשתמשים באתר מסכימים כי כל גישה ושימוש באתר רשת זה ותוכנו וכן זה של כל אתר רשת אחר המקושר, הנם על אחריותם הבלעדית.

אין חברת גאמידור או כל צד המעורב ביצירת, הפקת או מסירת האתר או כל אתר רשת אחר המקושר לו,  אחראיים בכל צורה שהיא במישרין, באקראי, כתוצאה מ-, בעקיפין או בדמי פיצויים, בגין הגישה, השימוש או אי-היכולת להשתמש באתר הרשת, או כל אתר רשת אחר המקושר לו, או בגין כל טעויות או השמטות בתוכן האתר.

מידע לעתיד
דף רשת זה עשוי להכיל מידע עתידני. מידע מעין זה נתון למגוון אי-וודאויות כולל מדעיות, עסקיות, כלכליות ופקטורים פיננסיים, ולפיכך תוצאות ממשיות עשויות להיות שונות באופן משמעותי מאלו המוצגות.


קישורים
קישורים לדפי רשת של צד שלישי ניתנים לשם נוחות בלבד. איננו מביעים כל דעה ביחס לתוכן של דפי הרשת של כלשהו צד שלישי ובמפורש מסירים מעצמנו כל אחריות לכל מידע של צד שלישי והשימוש בו.

זכויות יוצרים
אתר האינטרנט של גאמידור והמידע הכלול והמצוטט בו, הינו למטרות מידע בלבד. כל שכפול , שידור חוזר או שימוש אחר, הנם אסורים בהחלט. בקשות להעתיק כל מידע המופיע באתר, יש להפנות ל – info@gamidor.co.il