בקרת איכות

נהוג לחלק את תחום בקרת האיכות לשני תחומים עיקריים, בקרת איכות פנימית ובקרת איכות חיצונית. בקרת איכות פנימית מכילה בקרים יומיים בעלי ריכוז ידוע לבדיקת רמת הדיוק של האנליטים השונים במעבדה. בקרת האיכות החיצונית משלימה ותומכת בבקרת האיכות היומית, המעבדה מקבלת דגימות שאינן ידועות, שולחת את התוצאות לספק כדוגמת CAP או RANDOX ומקבלת דוח המשווה את תוצאותיה לקבוצת הייחוס העולמית. 

The College of American Pathologists – CAP חברה אמריקאית המספקת תכניות ודגימות לבקרת איכות חיצונית בכל תחומי המעבדה. לחברת CAP יש את הכיסוי הגדול והנרחב ביותר לאנליטים הכוללים גם תכניות ייחודיות המבוצעות ע"י המעבדות השונות.

RANDOX – חברה העוסקת בתחום בקרת האיכות למעבדות; לחברת RANDOX בקרי איכות פנימיים וכן תכניות לבקרת איכות חיצונית.

  • בקרת איכות פנימית ACUSERA קו המוצרים של RANDOX-ACUSERA מכיל בקרים פנימיים וכיילים בריכוז ידוע, בעזרתם בודקת המעבדה את רמת הדיוק של התוצאות. מעל 350 פרמטרים נבדקים בקו מוצרים זה בשלל המעבדות השונות, סוג הבקרים הינם Third party controls.
  • ראגנטים RANDOX-Reagents לחברת RANDOX ראגנטים המותאמים למכשירי כימיה השונים שאינם נמצאים בקו המוצרים הרגיל של המכשירים. לכל הריאגנטים ישנה אפליקציה מותאמת למכשירי המעבדה השונים.